Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (1035 Budapest, Kórház u. 37.), mint Ajánlatkérő képviseletében eljárva ezúton tájékoztatom, hogy a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt közbeszerzési eljárást indít

„Vállalkozási szerződés keretében a „KEHOP-5.2.3-16 – Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével” – Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága intézményeinek épületenergetikai fejlesztései elnevezésű Projekt során a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése” tárgyban.

Ezúton is felhívom a figyelmet a Kbt. 57. § (2) bekezdése rendelkezéseire, miszerint a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig. Kérem ennek igazolásaként az iratminták között megtalálható regisztrációs adatlapot Ajánlatkérő részére az alábbi elérhetőségek valamelyikére az ajánlattételi határidő lejártáig visszaküldeni szíveskedjenek annak igazolásaként, hogy a Tisztelt Gazdasági Szereplő az ajánlattételi dokumentációt annak valamennyi mellékletével teljes terjedelmében megkapta, az olvasható:

Geéb Ügyvédi Iroda

cím: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. IV. emelet

kapcsolattartó: dr. Geéb Klaudia

Fax: +36-1-700-2919

E-mail: geeb.klaudia@geeb.hu

 

Közbeszerzés

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (1035 Budapest, Kórház u. 37.), mint Ajánlatkérő képviseletében eljárva ezúton tájékoztatom, hogy a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt közbeszerzési eljárást indít

  • „Vállalkozási szerződés keretében a „KEHOP-5.2.3-16 – Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével” – Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága intézményeinek épületenergetikai fejlesztései elnevezésű Projekt során a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése” tárgyban.

 http://ekif-bp.hu/szent-gellert-katolikus-altalanos-iskola-es-gimnazium

  • „Vállalkozási szerződés keretében a „KEHOP-5.2.3-16 – Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével” – Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága intézményeinek épületenergetikai fejlesztései elnevezésű Projekt során a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium épületének energetikai korszerűsítése” tárgyban.

 http://ekif-bp.hu/budapesti-egyetemi-katolikus-gimnazium-es-kollegium

Szülői hírlevél 2017 I.

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe az EKIF iskolapszichológusai által összeállított Szülői Hírlevél első számát.

Huszonöt éves az albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda

“Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek erre a jeles évfordulóra! Bizony, különleges születésnapot ünneplünk, hiszen iskolánk, az Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda éppen negyed százados, 25 éves évfordulóját ünnepli.” – kezdte ünnepi beszédét Sédyné Esztergár Klára igazgató asszony a hálaadó szentmise végén. A teljes beszédet a mellékletben olvashatják. 

A Magyar Kurír Katolikus Hírportáltudósítása:

http://www.magyarkurir.hu/hirek/megujult-albertfalvan-katolikus-altalanos-iskola#lightbox[‘g75449’]/8/

 

Értelmi fogyatékkal élő és ép fiatalok számára hirdettek integrált sportprogramot a KATTÁRS-on

Az EKIF egyik új iskolája, a Salkaházi Sára Katolikus Iskola 29 általános iskolás diákkal vesz részt az Értelmi fogyatékkal élő és ép fiatalok számára meghirdetett integrált sportprogramon, a KATTÁRS-on és annak ünnepélyes megnyitóján. A diákokat öt tanár és Tonka László Györgyné igazgatónő kíséri el a rendezvényre.

A rendezvényen részt vesznek a Szent Gellért Katolikus Iskola és a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium diákjai is.

http://www.magyarkurir.hu/hirek/ertelmi-fogyatekkal-elo-es-ep-fiatalok-szamara-hirdettek-integralt-sportprogramot-kattars-on

Sportudvar átadása és megáldása a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskolában

Sportudvar átadása

Tanévkezdő szentmise a katolikus iskolák pedagógusainak Budapesten

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez tartozó iskolák pedagógusai Veni Sanctére gyűltek össze az újpalotai Salkaházi Sára-templomban. Az Erdő Péter bíboros vezette szertartást követően az egyházmegye legújabb, szintén Salkaházi Sára nevét viselő iskolájánkban folytatódott a tanévkezdő ünnepség.

A cikk elérhető a következő linken:

http://www.magyarkurir.hu/hirek/tanevkezdo-szentmise-katolikus-iskolak-pedagogusainak-budapesten

Csatlakozzunk szeptember 1-jén az imavilágnaphoz

Ferenc pápa imavilágnapot hirdetett a teremtett világ védelméért

A tavalyi évben szeptember első napjára a teremtett világért való imanapot hirdetett meg Ferenc pápa.
Hangsúlyozva, hogy a környezetvédelemnek nemcsak pusztán „természeti” jellege van, hanem magában foglal egy valódi,
átfogó értelemben vett ökológiát. Ebben elválaszthatatlanul összefonódik a természet iránti aggodalom,
a szegények iránti méltányosság, a társadalmi elkötelezettség, de az öröm és a belső béke is.

Ezen a napon katolikus iskoláinkban is imádkozzunk a Szentatya kéréséhez kapcsolódva!

Például az alábbi ima közösségben (templomban vagy kápolnában) való elmondása  hangoljon
bennünket az eseményre, és további elköteleződésre, “ökológiai megtérésre”:

Ima földünkért

Mindenható Isten,
te az egész világmindenségben,
de legkisebb teremtményedben is jelen vagy,
és gyengéd szeretettel veszed körül
mindazt, mi létezik.

Öntsd belénk szereteted erejét,
hogy óvjuk az életet és a szépséget,
tölts el minket békével,
hogy fivérként és nővérként éljünk,
és ne ártsunk senkinek!

Szegények Istene,
segíts, hogy megmentsük azokat,
akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek,
de akik oly értékesek szemedben!

Gyógyítsd meg életünket,
hogy védelmezői legyünk a világnak,
ne kifosztói,
a szépség terjesztői legyünk,
ne a szennyezésé és a pusztításé!

Érintsd meg azok szívét,
akik csak haszonra törekszenek,
mégpedig a szegények és a föld kárára!

Taníts meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét,
hogy ámulattal tekintsünk rájuk,
hogy felismerjük: szoros egységben vagyunk
minden teremtménnyel
végtelen világosságod felé vezető utunkon!

Köszönjük, hogy mindennap velünk vagy!

Kérünk, légy segítésünkre
az igazságosságért, a szeretetért és a békéért
folytatott küzdelmünkben!

(Laudato si’ – az enciklikát záró imák; Török Csaba fordítása)

Motivációs lehetőségek az alkalmazottak támogatására

„MOTIVÁCIÓS LEHETŐSÉGEK AZ ALKALMAZOTTAK TÁMOGATÁSÁRA” KONFERENCIA

2015. augusztus 31-én megrendezésre került a TÁMOP-3.1.17-15-2015-0010 projekt keretében a „Motivációs lehetőségek az alkalmazottak támogatására” című Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei konferencia, amelynek a debreceni Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium adott otthont.

A konferencián részt vettek az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) vezetői, az EKIF által fenntartott intézmények vezetői és a projektben résztvevő munkatársai, valamint a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet munkatársai. Jelen voltak a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézményeinek vezetői, pedagógusai.

Elsőként Bosák Nándor püspök köszöntötte a vendégeket, s rövid történeti áttekintést adott arról a történelmi folyamatról, hogy 300 éve visszatért a katolikus hitélet Debrecenbe és 300 éven keresztül a katolikus egyház, illetve a város katolikus lakói hogyan járultak hozzá a város fejlődéséhez, kultúrájához és az életéhez.

A konferencia programja

  1. A menedzsment módszerek alkalmazását generáló és befolyásoló tényezők az egyházi szervezetek működésében.

Előadó: Dr. Magyar Zoltán, Tanszékvezető-főiskolai docens, Nyíregyházi Főiskola, Gazdálkodástudományi Intézet

 

  1. ÉLETPÁLYA-MOTIVÁCIÓ-VEZETÉSVezetői szerepek és lehetőségek a munkatársak motiválásában.

Előadó: Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriella, a Nemzeti Pedagógus Kar országos elnökségének tagja, intézményvezető (Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola)

  1. INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK BEMUTATÁSA

1. Az intézményre vonatkozó teljes motivációs rendszer bemutatása.

Előadó: Kerezsi Béla, igazgató, Szent László Katolikus Középiskola, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda, Kisvárda

2. Báthory Aranygyűrű.

Előadó: Rácz Tiborné, igazgató, Báthory István Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola, Nyírbátor

3. Szent Joe Gentleman’s Club, Nagy Gergő Emlékdíj.

Előadó: Dr. Bódis Zoltán, igazgató, Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Debrecen

A szakmai tanácskozást jó hangulatú ebéddel zárták a résztvevők.

Új tartalomfejlesztések

Új tartalomfejlesztések a KPSZTI-ben, Esztergom-Budapesti és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyéknél

                Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) konzorciumban a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel (KPSZTI) és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyével „Új tartalomfejlesztések a KPSZTI-ben, Esztergom-Budapesti és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyéknél” című TÁMOP-3.1.17-15-2015-0010-es számú pályázatot nyertek.

                Az EKIF nyitó konferenciát tartott 2015. május 14-én, amelyen az EKIF által fenntartott katolikus intézmény 15 vezetője tájékoztatást kapott a projekt során végrehajtandó feladatokról és a rendelkezésre álló pénzügyi keretekről.

                A konzorciumban (KPSZTI, Esztergom-Budapesti Egyházmegye, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye) megnyert 136.393.962 Ft összegből az EKIF 69.696.307 Ft összegű támogatást kapott.

A pályázat során az EKIF által fenntartott intézmények megvalósuló tervezett programjai az egészségfejlesztő-szemléletformáló projekten belül:

1.       Környezetvédelmi napok
·         Ökológiai Kutatóközpont látogatás, növények ültetése, ápolása
·         Állatok Világnapja alkalmából előzetes plakátkészítés, vetélkedő az állatkertben, a helyszínen előadás a védett állatokról csoportokban
·         Látogatás Budapest Füvészkert, Fővárosi Állatkert, Mezőgazdasági Múzeum múzeum-pedagógiai foglalkozás
·         Kertrendezés az Óvodában
·         „Te szedd” a- szemétszedés a Népkertben és a Rákospatak partján, az iskola udvarának parkosítása
·         Terepséta a Farkaserdőben a Homoktövis Környezetvédelmi Központ szervezésében
·         Látogatás a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központban, Prezentáció készítés (verseny)

 2.       Sportnapok
·         Vidámság napja – sportvetélkedők, játékok, Nagy Bazárjáték,  LEG-ek kirándulása – sportnap
·         Mindszenty sportnap és Hídfutás
·         Iskolai Sportnap és kerületi streetball bajnokság
·         Kerékpártúra, gyalogtúra, sportvetélkedő, labdajáték
·         24 órás sportnap az iskolában
·         Családi sportnap

3.       Egészségnevelő túrák, táborok, kirándulások, túraszakkörök keretében
·         A Tiszta Hegyek Világnapja alkalmából Természetjáró és lovas nap, diákok lovagoltatása, Török Ignác váltófutás a hegyekben, szemétszedés – takarítás a verseny körzetében
·         „Túranap” szervezése világjáró Habakukkal: Szendehely-Katalin puszta-Gyadai tanösvény
·         „Ép testben, ép lélek” – fókuszban a lelki egészség
·         Magyarok Nagyasszonya túra az esztergomi Vaskapuba
·         Iskolai túra és környezetvédelmi vetélkedő a Naplás tónál
·         Iskolai kirándulás Ság hegy Tájvédelmi Körzet, Poroszló Ökocentrum

 4.       Vöröskeresztes verseny, elsősegély nyújtás keret
·         Elsősegélynyújtó háziversenyek
·         Elsősegély nyújtó oktatás
·         Előadások és gyakorlati bemutatók alsó és felső tagozaton

 5.       Erdei iskola, zarándoklat
·         Zarándoklat a Visegrádi-hegységben
·         előadások és gyakorlati bemutatók alsó és felső tagozaton
·         Zarándoklat Pannonhalmára

 6.       Egészségfejlesztő, szemléletformáló programok
·         Az Élelmezési Világnap alkalmából hagyományosan az „Egészséges ételek versenye”, melyre minden osztály készít valamilyen ételt, ennek összetételének bemutatása, egészséges voltának megvilágítása.
·         Ehhez kapcsolódóan egy orvosnő (belgyógyász) előadást tart a diákoknak e témában.
·         Egészségnap
·         Egészséges táplálkozás és életvitel, higiénés előadás, drogprevenció.

ELÉRHETŐSÉGEINK
Cim: 1071 Budapest, Damjanich u. 48.
Központi telefonszám: +36 1 453 27 23
E-mail: ekif@ekif-bp.hua

HIVATALI ADATOK
Fenntartó azonosító: 11018040
Adószám: 18611674-1-42
KSH számjel: 18611674-9491-552-01

Magyar Kurír hírei
KaPI hírei
Napi evangélium