Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Főpásztora a 1996-ban alapította az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatóságát, az EKIF-et.

Az EKIF az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Ordinariátusán belüli önálló egyházi szervezeti egység, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező egyházi szervezet. Az EKIF az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye katolikus köznevelési intézményei felett irányítói, felügyeleti és ellenőrzési jogkört gyakorol, különös tekintettel a pedagógiai, az oktatás­ nevelési és gazdálkodási feladatok vonatkozásában, figyelemmel kíséri és ellenőrizni a fenntartásában működtetett köznevelési intézményekben folyó szakmai és gazdasági tevékenységet.

2023 szeptembertől az EKIF az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye huszonkét közoktatási intézmény 47 tagintézményét tartja fenn, amelyek közül

 • 10 óvoda,
 • 14 általános iskola,
 • 1 sport általános iskola,
 • 2 német nemzetiségi általános iskola,
 • 7 gimnázium,
 • 1 sportgimnázium,
 • 1 technikum,
 • 2 szakgimnázium,
 • 1 kollégium,
 • 3 alapfokú művészeti iskola,
 • 1 többcélú, összetett köznevelési intézmény (általános iskola, szakképző iskola, készségfejlesztő iskola és fejlesztő nevelést-oktatást végző iskola) tartozik egészséges és sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok részére, valamint
 • 1 többcélú, összetett művészeti köznevelési intézmény (zeneiskola, alapfokú művészeti iskola és zeneművészeti szakgimnázium)
 • 22 közoktatási intézmény telephelyén.

Az új tanévben már több mint tizenegyezer ellátott gyermek és diák jár intézményeinkbe, amely a katolikus közoktatási intézményekben ellátottak körülbelül 6 százaléka.

Intézményeink közül 18 budapesti székhelyű, Szentendrén egy, Esztergomban pedig három intézményünk – az egyik bajóti telephellyel is működik.

Az EKIF szervezeti felépítésében a főigazgató munkáltatói jogkört gyakorol az EKIF minden munkatársa és a felügyelete alá tartozó köznevelési intézmények igazgatói felett.

Az EKIF mint fenntartó biztosítja az intézmények törvényes működését, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét.

Javaslattételi, illetve döntési előkészítési jogkört gyakorol köznevelési intézmény létesítésével, megszüntetésével, intézmény vezetőjének kinevezésével kapcsolatban, és minden ilyen ügyben, amelyben az Esztergom – Budapesti Főegyházmegye Főpásztor felkéri, illetve utasítja.

Az EKIF biztosítja a fenntartott köznevelési intézményekben a hatályos állami törvények, illetve az Egyházi Törvénykönyv, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Főegyházmegye Zsinati Könyve, valamint a Katolikus Nevelés Kongregációjának a katolikus iskolákra vonatkozó előírásainak, állásfoglalásainak érvényesítését.

 

ELÉRHETŐSÉGEINK
Cim: 1071 Budapest, Damjanich u. 48.
Központi telefonszám: +36 1 453 27 23
E-mail: ekif@ekif-bp.hua

HIVATALI ADATOK
Fenntartó azonosító: 11018040
Adószám: 18611674-1-42
KSH számjel: 18611674-9491-552-01