Átadták a Mindszenty-emlékérmeket a Parlamentben

Mindszenty-emlékéremmel tüntették ki Bíró László katolikus tábori püspököt, a Regnum Marianum katolikus közösséget és a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolát november 3-án.

A Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola a több mint 25 éve tartó ifjúságnevelő és közösségteremtő tevékenységével, továbbá a Mindszenty Józsefről elnevezett kerékpáros zarándoklat megszerezésével érdemelte ki az elismerést.

Dabóczi Kálmán, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója, a Mindszenty Társaság tagja az iskolát méltatva felidézte: a Pannonia Sacra iskolában 1991 szeptemberében kezdődött a tanítás három évfolyamon, öt osztályban, összesen 94 diákkal. Jelenleg nyolc évfolyamon 19 osztályban 419 gyereket tanítanak és nevelnek keresztény hitre, keresztény világnézetre és tudásra.

Kiemelte: az iskolában a nevelő munka három alappillére a liturgia (a hitre nevelés érdekében), a művészetek (a diákok fogékonnyá tétele érdekében) és a néphagyomány (a hazaszeretetre nevelés érdekében).

A díjat Dóra Zoltán, az iskola igazgatója vette át.

Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/atadtak-mindszenty-emlekermeket-parlamentben

 

A Mindszenty Társaság a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolának a több, mint 25 éve tartó ifjúságnevelő és közösségteremtő tevékenységéért, továbbá a Mindszenty kerékpáros zarándoklat állhatatos megszervezéséért Mindszenty Emlékérmet adományoz.

Forrás: http://www.pannoniasacra.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=503

 

“A Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola a több mint 25 éve tartó ifjúságnevelő és közösségteremtő tevékenységével, továbbá a Mindszenty Józsefről elnevezett kerékpáros zarándoklat megszervezésével érdemelte ki az elismerést.”

https://www.youtube.com/watch?v=5LLYc5mxP18

 

Mindszenty-emlékéremmel tüntették ki Bíró László katolikus tábori püspököt, a Regnum Marianum katolikus közösséget és a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolát pénteken.

Forrás: http://magyarhirlap.hu/cikk/102128/Atadtak_a_Mindszentyemlekermeket_a_Parlamentben

 

Mindszenty emlékérmet adtak át november 3-án Bíró László püspöknek, a Regnum Marianum közösségnek, valamint a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolának. A parlament vadásztermében megrendezett ünnepi eseményen Lezsák Sándor, a Mindszenty Társaság ügyvezető elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. A 2004-ben alapított civil kezdeményezésű társaság céljának tekinti, hogy Mindszenty József szellemiségét újjáélesszék, megjelenítsék és továbbadják. Az emlékérem kitüntetettjei is Mindszenty elkötelezettségét közvetítik. A Regnum Marianum Társaság több évszázados közösségformáló tevékenységével, a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola ifjúságnevelő munkásságával, valamint a Mindszenty József tiszteletére már 16-ik alkalommal megszervezett kerékpáros zarándoklatával érdemelte ki az elismerést. Bíró Lászlóról, tábori és családreferens püspökről, Lezsák Sándor a társaság ügyvezető elnöke azt mondta, a főpásztor beszédeiben és írásaiban is megfogalmazza, az életnek akkor van értelme, ha szétosszuk önmagunkat.

Forrás: http://bonumtv.hu/mindszenty-emlekermet-adtak-at/

ELÉRHETŐSÉGEINK
Cim: 1035 Budapest, Kórház u. 37.
Központi telefonszám: +36 1 453 27 23
E-mail: ekif@ekif-bp.hua

HIVATALI ADATOK
Fenntartó azonosító: 11018040
Adószám: 18611674-1-41
KSH számjel: 18611674-9491-552-01

Magyar Kurír hírei
KaPI hírei
Napi evangélium
  • 2020. július 15. – Szerda (Mt 11,25-27)

    Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Mt 11,25-27 Elmélkedés Ki a mi Istenünk, akiben hiszünk? Hogyan ismerhetjük meg őt és […]