Ballagás, jubileumi tanévzáró és egyházmegyei Te Deum Rákosszentmihályon

Három, egymást követő napon került sor a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola nyolcadikosainak ballagására, az iskola 20. jubileumi tanévzáró ünnepélyére és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 15 köznevelési intézményének év végi hálaadó szentmiséjére a Szent Mihály-templomban.

A ballagó nyolcadikosok ünnepélyesen átadták a megőrzött iskolazászlót a hetedik osztályosoknak, akik az átvétel után ígéretet tettek, hogy az átvett zászlót becsülettel megőrzik. Az igazgatói búcsúztatás után Urbán Gábor plébános áldásban részesítette a ballagókat.

Másnap, az iskola tornatermében tartott jubileumi tanévzáró ünnepélyen Tyukász Mihály Tamás igazgató ünnepi beszédében kiemelte, hogy az egyéni, személyes életünknek is igen fontos része az ünneplés, a megemlékezés, de ugyanolyan igény ez egy keresztény közösség életében is, hiszen az ünnep, a szellem és a lélek fényessége bevilágítja mindannyiunk szívét.

Tyukász Mihály Tamás igazgató ünnepi beszéde után a végzős nyolcadikosoknak díjakat adott át, majd Oláh Gábor tanügyigazgató adta át az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) által 2017-ben alapított Serédi Jusztinián-díjat, melyet az egyházmegye iskoláinak tanulói közül az országos kompetenciamérésben a hat legjobb eredményt elérő tanuló kap. A 2016-os eredmény alapján a hat díjazott között két néris diák is megkapta az újonnan alapított díjat: Csík Borbála és Sárközi Máté.

A ballagás és a tanévzáró utáni napon a Szent Mihály-templomban az egyházmegye közoktatási intézményeinek részvételével közös hálaadó szentmisén, Te Deumon vettek részt az iskola tanulói, pedagógusai és egyéb munkatársai.

Gyetván Gábor EKIF-főigazgató és Urbán Gábor plébános celebrálta a hálaadó szentmisét, melyen az iskolák tanárai, igazgatói szolgáltak az igeliturgiában, illetve egy tanár és a Néri-iskola diákjai ministráltak, Kovács Márk, az iskola történelem-informatika szakos tanára orgonált és a Néri-iskola tanári kórusa énekelt, Tóthné Mózer Annamária igazgatóhelyettes vezetésével.

Gyetván Gábor főigazgató a prédikációjában felhívta a figyelmet, hogy hálaadáskor érdemes megállni; megnézni, mit akartunk elvégezni. Megnézhetjük a tanmenetet, a munkatervet, saját szakmai terveinket, az iskola érdekeit, mit akartunk az osztályunkkal elérni. E szempontok ugyan fontosak, de ennél sokkal fontosabbak az egyének, gyerekek, akik nem tervezhetőek. Még ha tudjuk is, hogy milyenek a kisgyermekek, a kamaszok, és úgy tervezünk, akkor is sok pozitív és negatív meglepetés érhet, és általában ér is minket. Kell, hogy „ott legyünk”, ne a megszokott sémát alkalmazzuk, mert az nem jó. Oda kell figyelni, hogy kinek mire van szüksége. Akkor másként tudjuk a kincset átadni, és ezt várjuk a másik embertől is. Egymásra is figyelnünk kell! A kolléga, a vezető is vegye észre a másikat, hiszen ő is ember. Fáradt, vidám vagy szomorú ember, akinek megértésre, támogatásra van szüksége.

Év elején azt kértük a Szentlélektől, hogy legyen velünk mindennap, és azokat a bölcsességeket, ajándékokat, ami az övé, azt adja nekünk, hogy mindennap úgy tudjunk élni, figyelni, mint ahogy az Isten figyel ránk. Jézus azt kéri tőlünk, hogy szentek legyünk, ahogy a Mennyei Atyánk is szent.

Az Úristen odafigyel ránk. Meglepődünk, ha rájövünk, illetve megtapasztaljuk, hogy én is fontos vagyok az Istennek. Nem mi vagyunk a világ közepe, a legtehetségesebbek, a legtökéletesebbek, de törekszünk rá. Hibáinkkal, erényeinkkel, bűneinkkel szeret minket az Isten, és kíváncsi ránk, hisz értünk halt meg. Számon kéri rajtunk, hogy mi is ilyenek legyünk, hogy ugyanúgy figyeljünk azokra az emberekre, akik ránk vannak bízva. Mindegy, hogy kisebb vagy nagyobb, rosszcsont vagy okos a gyermek. Nekik is szükségük van arra, hogy érezzék: fontosak nekünk. Ha tudunk így élni, akkor a hálaadásunk és a visszatekintésünk is örömteli lesz számunkra, és a hála őszinte lesz a szívünkben.

Lesz miért hálát adni. Tudni és érezni fogjuk azt, hogy az élet, az elmúlt tanév kalandokkal volt teli. Készültünk valamire, és lett belőle valami teljesen más. Mégis így lesz teljes és emberi annak ellenére, hogy mi másként terveztük.

A gyermekek és Krisztus nevében is köszönjük mindnyájatoknak. Jó ezt kimondani, és örömmel látjuk, hogy van mit megköszönni: erőfeszítést, eredményt, hibákat. Aki nem cselekszik, az nem hibázik, de nincs eredmény sem. Az Úr Jézus ennyit kér tőlünk: kövessetek, és szentek legyetek!

Jézus tudta nagyon jól, hogy milyen az ember. Így adjunk hálát, hogy tudjuk, mi lakik a diákjainkban, tudjuk, mi lakik bennünk, és így sikerül előre jutnunk egy évvel, gazdagodni értékekkel és ajándékokkal. Köszönjük az Úristennek.

A szentmise könyörgése mondja: amik vagyunk, és amink van, az Úristentől származik. Köszönet neki érte – zárta szentbeszédét Gyetván Gábor.

A szentmise végén, a Te Deum közös eléneklését követően Gyetván Gábor EKIF-főigazgató a Szent Gellért-díjakat adta át az iskolák pedagógusainak.

Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Gerséné Márkus Mária igazgatóhelyettes, tanító

Makrai Ákos tanár, osztályfőnök, munkaközösség-vezető

Pálos Ildikó Márta tanító, osztályfőnök

Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Kolozs Jánosné tanító Pieke Ágnes óvodavezető

Pabeschitzné Péter Kamilla igazgatóhelyettes

Mindszenty József Katolikus Általános Iskola

Korompai Gáborné tanító

Galambosi Andrea tanító

Reiser Imre tanár

Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

Pánczélné Pető Gizella általános iskolai tanár

Mukkné Kovács Csilla általános iskolai tanító

Telek László András középiskolai tanár, munkaközösség- vezető

Reménység Katolikus Általános Iskola

Aczél Istvánné tanító

Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Puss Józsefné óvodavezető

Vitéz János Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Bognár Péterné általános iskolai tanár

 

 

Forrás: Néri Szent Fülöp Általános Iskola

Fotó: Ritzl Hanga, Kovács Márk, Szigeti Mátyás

Magyar Kurír

http://www.magyarkurir.hu/hazai/ballagas-jubileumi-tanevzaro-es-egyhazmegyei-te-deum-rakosszentmihalyon#lightbox[‘g79347’]/16/

ELÉRHETŐSÉGEINK
Cim: 1035 Budapest, Kórház u. 37.
Központi telefonszám: +36 1 453 27 23
E-mail: ekif@ekif-bp.hua

HIVATALI ADATOK
Fenntartó azonosító: 11018040
Adószám: 18611674-1-41
KSH számjel: 18611674-9491-552-01

Magyar Kurír hírei
KaPI hírei
Napi evangélium