Közbeszerzés

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (1035 Budapest, Kórház u. 37.), mint Ajánlatkérő képviseletében eljárva ezúton tájékoztatom, hogy a Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő hirdetmény és tárgyalás nélküli nyílt közbeszerzési eljárást indít

  • „Vállalkozási szerződés keretében a „KEHOP-5.2.3-16 - Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével” - Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága intézményeinek épületenergetikai fejlesztései elnevezésű Projekt során a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése” tárgyban.

 http://ekif-bp.hu/szent-gellert-katolikus-altalanos-iskola-es-gimnazium

  • „Vállalkozási szerződés keretében a „KEHOP-5.2.3-16 - Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetőségével” - Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága intézményeinek épületenergetikai fejlesztései elnevezésű Projekt során a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium épületének energetikai korszerűsítése” tárgyban.

 http://ekif-bp.hu/budapesti-egyetemi-katolikus-gimnazium-es-kollegium