KaPI

Feliratkozás KaPI hírcsatorna csatornájára
Frissítve: 1 óra 31 perc

Katolikus iskolák a legjobb gimnáziumok között

2017, december 13 - 12:54du

A HVG 2017 végén megjelent kiadványában 15 katolikus gimnázium szerepel a legjobb száz között, miközben a katolikus gimnáziumok aránya csak 9,2 %, az itt tanulók arány pedig 9,9 %. (A HVG kiadványa a rangsort a 2015/2016-os tanév második félévének eredményei alapján állította fel, így a léztszámadatok is e tanév statisztikai adatait tükrözik.)

katolikus_iskolak_a_100_legjobb_magyar_kozepiskola_kozott_2017.docxKatolikus oktatás Magyarországon

Pályázatot hirdetünk tanulmányi versenyek támogatására

2017, december 5 - 9:41de

A legalább öt éves hagyománnyal rendelkező, a Katolikus Pedagógiai Intézettől más támogatásban nem részesülő, országos tanulmányi versenyek költségeinek kiegészítésére, legfeljebb 200 000 Ft összegre lehet pályázatot benyújtani.

Pályázat határideje: 2018. január 31Pályázók köre: IntézményekHatáskör: Katolikus intézményeknek meghirdetett

Drogprevenciós díjat nyertek a Szent Angéla Ferences Iskola diákjai

2017, november 27 - 10:36de

Gratulálunk Komáromi Veronikának és Szőnyi Mírának, valamint felkészítő tanáruknak, Orbánné Kiss-Vámosi Emőkének, akik első helyezést értek el a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium két tizenkettedikes diákjaiként a TANTUdSZ tantárgy-pedagógiai akadémiai program „Iskolai egészségnevelés másképpen” című pályázatán október végén.

Pályázatuk témája: Jelen – vagy? / Drogprevenció másként.

Az EDUVITAL-TANTUdSZ program dijazottjai (forrás az iskola honlapja) 

A dííjazottakkal készített riportot a ferences sjatóközpont

első helyezettek Gyermek- és ifjúságvédelemi hírek

Teremtéstudatos advent - 2017.

2017, november 27 - 12:46de

A Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület idén is meghív a „teremtéstudatos adventre”.

Lelki szempontokkal és gyakorlati javaslatokkal szeretnék a karácsony előtti felkészülési időszakban annak a tudatosítását is segíteni, hogy mint emberek szeretetből teremtett lények, ugyanakkor pedig a teremtésért felelősek vagyunk.

részletes leírás

Teremtésvédelemi hírek

Bibliai kultúra

2017, november 26 - 7:13du

A Sapientia Hittudományi Főiskola 40 órás akkreditál pedagógus továbbképzést hirdet meg, amelyben segíti a kerettantervben szereplő bibliai ismeretek és szövegek tanítását.

A 2018 tavaszán-nyarán induló képzésekről részletes információ a főiskola honlapján található.

Átadták a 2017. évi Pro Progressio díjakat a műszaki és természettudományi képzés népszerűsítéséért

2017, november 26 - 6:58du

Kilián Balázsné Raics Katalin, a Ciszterci  Rend Nagy Lajos Gimnázium tanára és Kiss Gergely Botond, a budapesti Piarista Gimnázium tanára vehette át többek között az elismerést.

Intézményfenntartói értekezlet 2017.12.11.

2017, november 14 - 12:25du

Tisztelettel és szeretettel várjuk a 2017. december 11-én 10 órától  megrendezendő szakmai értekezletre, amelyet a 2017. június 20-i tanácskozás alapján hívunk össze. Az értekezlet helyszíne a Katolikus Pedagógiai Intézet. (Az előző tanácskozásról a (2017.06.28-án) már megküldött összefoglalót emlékeztetőül csatoltan megküldjük.)A megbeszélés a tervek szerint kb. 13 óráig tart, tervezett témái a következők:

 • rendszeres fenntartói kötelezettségek, feladatok a tanév során,
 • a Köznevelési Információs Rendszer (KIR) mint közhiteles nyilvántartás – az adatszolgáltatás felelőssége, gazdasági vonzatai,
 • a 2016. évi egyenlegrendezésről,
 • igényfelmérés, kihelyezett képzések – számok, tények, tapasztalatok,
 • fórum.

Tisztelettel kérjük, amennyiben olyan fenntartókat érintő problémafelvetése van, amely súlyánál vagy sürgősségénél fogva – a helyszíni fórumot megelőzően – előkészítést igényel, kérjük, írja meg.

Intézmény adatai Intézményfenntartó neve: * Fenntartó képviselője: * A rendezvény helyszínén a férőhelyek száma korlátozott, ezért tisztelettel kérjük, hogy minden intézményfenntartót legfeljebb két személy képviseljen. Amennyiben két személy képviselné a fenntartót, kérjük a nevüket vesszővel elválasztva adják meg. Képviselő e-mail címe: *

XXVI. Károly Iréneusz fizika verseny

2017, október 26 - 10:56de

A Katolikus Pedagógiai Intézet a katolikus egyházi gimnáziumok tanulói számára meghirdeti a XXVI. Károly Iréneusz Fizika Tanulmányi Versenyt.

A verseny szakmai szervezését az Öveges József Tanáregylet tiszteletbeli tagjaiból, egyetemi oktatókból álló versenybizottság végzi.
A verseny időpontja: 2018. március 23-24. (péntek-szombat)
A verseny házigazdája: Szent László Általános Művelődési Központ (6500 Baja, Katona József u. 3.; Tel.: +36-79-523-770)
A versenyen való részvétel szándékát 2018. január 31-ig a versenyt megrendező iskola szervezőtanárának, Jaloveczki József tanár úrnak kell jelezni a jalosztlaszlo.hu (subject: K%C3%A1roly%20Ir%C3%A9neusz%20fizikaverseny) címen! 

A verseny megrendezése komoly anyagi terhet jelent a vendéglátó iskoláknak, ezért a korábbi évekhez hasonlóan a versenyzőktől étkezési- és szállás-hozzájárulást kérünk. A hozzájárulás összege versenyzőnként 2500 Ft.

Az 1. (otthoni mérési) forduló feladatasora letölthető.

A verseny az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Nemzeti Tehetségprogram keretében támogatott NTP-TMV-17-0101 projekt részeként valósul meg.

Címke: Tanulmányi versenyek híreiMellékletek:  VersenyfelhívásHatáskör: Katolikus intézményeknek meghirdetettJelentkezők/résztvevők köre: DiákokJelentkezési határidő: 2018. január 31

Tájékoztatás

2017, október 25 - 6:36du

A Katolikus Pedagógiai Intézet új vezetője Barcsák Marianna.

A Katolikus Pedagógiai Intézet vezetésében változás történt, Tokár Imre János atyát, az Intézet vezetőjét – saját kérésére – az MKPK felmentette vezetői megbízatása alól. 2017. október 19-től Barcsák Mariannát nevezték ki az Intézet élére.

Katolikus Iskolák XV. Országos Takáts Sándor Történelmi Versenye 2017/2018

2017, október 25 - 12:56du

A verseny célja:

A történelem iránti érdeklődés felkeltése, a tehetséges tanulók kiválasztása, képességeik kibontakoztatása, fejlesztése.

Kiemelt fejlesztési feladatok a történelem, társadalomismeret, honismeret, állampolgári ismeretek tantárgyhoz kapcsolódóan az anyanyelvi kommunikáció, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség, az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség, a rendszerszemlélet, a problémamegoldó képesség, a kritikai gondolkodás, a térbeli és időbeli tájékozódás, valamint az ismeretszerzés és tanulás képességének fejlesztése. A verseny folyamán az IKT eszközök aktív használatával fejleszthető a tanulók digitális kompetenciája.

A verseny témája:

"KERESZTÉNYSÉG PAJZSA " (V. Miklós pápa, 1455

MAGYARORSZÁG A VIRÁGZÓ ÉS A KÉSŐ KÖZÉPKORBAN

(A vegyesházi királyok kora)

1301 – 1526

A vegyesházi királyok uralkodása Magyarországon, gazdasági és hadügyi reformjaik, kormányzásuk, dinasztikus, és honvédelmi politikájuk. A lovagi eszmények megjelenése I. Károly, kibontakozása I. (Nagy) Lajos, és hanyatlása Zsigmond uralkodása idején. Az Oszmán-hódítók elleni önvédelmi harc a Hunyadiak és a Jagellók korában. A korszak magyar szentjeinek ismerete: Szent Hedvig, Kapisztrán Szent János életútja. A magyarországi reneszánsz kezdetei I. (Corvin) Mátyás udvarában. Magyar humanisták. A korszakhoz kapcsolható művészeti alkotások és kulturális események. A kor megjelenítése a magyar irodalomban.

A jelentkezés feltételei:

A versenyen a katolikus iskolákban tanuló 7-8. osztályos diákokból álló 4 fős csapatok indulhatnak. Az általános iskolák és a 4, 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok csapatai együtt versenyeznek.

A részvétel feltételei:

A jelentkezési lap és az egyes fordulók megoldott feladatlapjainak beküldése az adott határidőkig.

A nevezés módja: a verseny kiírással együtt megjelenő Nevezési lapot és az első forduló kitöltött feladatlapját együtt kell visszaküldeni a rendező iskola levelezési címére: 6000 Kecskemét, Czollner Mihály tér 5. 

A borítékra írják rá: Takáts Sándor Történelemi Verseny

Nevezési díj: nincs

A továbbjutás feltétele:

Az 1-3. fordulóban minden bejelentkezett csapat részt vehet.

A döntőbe a mindhárom fordulóban résztvevő csapatok közül a legtöbb pontszámot elért 10 csapat jut, akikhez csatlakozik még 2 csapat: a tavalyi címvédők és a rendező iskola csapata. A továbbjutottak az 1-3. fordulóban megszerzett pontjaikat nem viszik tovább a döntőbe.

Az eredmények közzététele: az egyes fordulók eredményeinek közzététele a www.katped.hu honlapon történik. A döntőbe jutó csapatok külön értesítést is kapnak e-mailben.

Fordulók:A feladatok a www.katped.hu honlapon lesznek elérhetőek, igény esetén a feladatlapokat postai úton is megküldjük.

A 1. forduló feladatai 2017. október 25-től elérhetők lesznek a fenti honlapon.

A feladatok beadásának határideje:

1. forduló: 2017. december 15. (péntek)

2. forduló: 2018. február 2. (péntek)

3. forduló: 2018. március 16. (péntek)

A feladatlapokat postán kell elküldeni a versenyt lebonyolító iskolába:

Levélcím: Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, 6000 Kecskemét, Czollner Mihály tér 5.

Döntő ideje: 2018. május 12. (szombat)

A döntő helyszíne: Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, Kecskemét.

Díjazás: A verseny győztesei nagy értékű könyvjutalomban részesülnek.

A szervezők elérhetősége és felvilágosítás:
Iskolai titkárság: felsotagozatkecskemet.piarista.hu Telefon: 06 76 416 418 ,Mobil: 06 30 399 71 88
Versenybizottság: kozicz.janoskecskemet.piar.hu   Mobil: 06 30 65 96 121

 

A verseny az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Nemzeti Tehetségprogram keretében támogatott NTP-TMV-17-0104 projekt részeként valósul meg.

Címke: Tanulmányi- és sportversenyek, pályázatokMellékletek:  Felhívás 1. forduló feladataiHatáskör: Katolikus intézményeknek meghirdetettJelentkezők/résztvevők köre: DiákokJelentkezési határidő: 2017. december 15

Beszámoló a „Bencs modellt” bemutató szakmai napról

2017, október 17 - 2:31du

A  2017.10.16-án megrendezett gyakorlatorientált szakmai napunk  témája a lemorzsolódással fenyegetett intézményeknek szóló szakmai segítségnyújtás volt.

A szakmai nap fókuszában a  megvalósítható, már kipróbált „Bencs modell” állt.  A NYSC Bencs László Szakközépiskolája betekintést adott a jelzőrendszer struktúrájába,kohéziójába. Az iskola hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok szakmai képzésével foglalkozó intézmény, amely esélyt teremt diákjainak a munkaerőpiacon szakképzett munkaerőként történő elhelyezkedésére. Ezzel lehetővé téve egy minőségileg jobb élet feltételeinek a megalapozását.
A szakmai nap mottója : a jó gyakorlat  amelynek keretében minden részletre kitérő, hiteles beszámolót kaptunk arról, hogy ez az intézmény a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat miként tartja védőhálójában, hogy biztosítsa számukra a második esély lehetőségét. A jelzőrendszer kiépítését, annak minden egyes részvevőjének  becsatornázását tekintik a tanulók megtartásának alappilléreként.
Kallós Andrea szakoktató, intézményvezető helyettes bemutatta az iskola történetét, beszélt az intézmény struktúrájáról, arról, hogy miként működik náluk a Híd- program, mit tesznek meg azért, hogy minden egyes tanuló személyes figyelmet kapjon.
Fényes Mónika szociálpedagógus részletes betekintést nyújtott abba a megtartó, áldozatos munkába, amellyel a gyermekek középpontban, szeretve  érzik magukat. A bevett gyakorlat azt igazolja, hogy sokkal jobb eredményt hoz a probléma azonnali kezelése, mint a késleltetett, későbbi intézkedések.
Szatmári Ágnes iskolapszichológus, pszichológus tanár  elméleti ismeretekkel is gyarapította a tudásunkat. Bevezetette a részvevőket a Gordon módszerbe, melynek elemeit úgy a gyakorlati munkában, mint a magánéletben sikeresen lehet alkalmazni. Például:a „kettős beszélgetések” keretében preventíven, hatékonyan előzhető meg a felmerülő probléma  még annak explorálása előtt.
Hajcsákné Berecz Anikó szakoktató, gyakorlati oktatásvezető képekkel illusztrálta a intézmény fennállása óta a különböző színhelyeken, de azonos szellemiségben történő szakmai munkát. A képek is arról győzték meg a résztvevőket, hogy dolgozni csak szeretetben,önfeláldozó munkával lehet igazán eredményesen.
A beszámolók után  egy-egy konkrét esetet dolgoztak fel a kollégák csoportokban, készítettek tervet arra, hogy ők milyen lépéseket tennének az adott esetben, milyen szakmai segítséget vennének igénybe. Élénk vita keretében sok olyan probléma, kérdés merült fel, amelynek tisztázása után számos, a saját intézményükben is használható tapasztalattal, ötlettel, megerősítéssel távoztak a résztvevők.

A szakmai napon készült fényképek megtekinthetők a Galériában.

dsc09832.jpgA szakképzéssel kapcsolatos műhelynapok beszámolói, Lemorzsolódáshoz köthető jó gyakorlatok

Képzéseink

2017, október 13 - 2:05du
 • Kosárlabda, tollaslabda- középiskolai testnevelés továbbképzés, október 18.
 • Szakralitás a vizuális nevelésben- középiskolai rajz továbbképzés, október 18.
 • Motiválási nehézségek- drámapedagógia  továbbképzés, október 18.
 • Gyermekvédelmi esetmegbeszélő műhely, október 18.
 • Értékelés, tesztszerkesztés, feladatírás, - minden pedagógus, október 19.
 • Reklám a nyelvoktatásban- középiskolai francia továbbképzés, október 19.
 • Geopolitikai stratégiák- általános és középiskolai földrajz továbbképzés, október 19. 
 • Gyékény- csuhé- szalmamunkák, alsó tagozatos technika továbbképzés, október 19. 
 • Látványosság és interaktivitás a kémia órán- középiskolai kémia továbbképzés, október 20. 
 • Digitális taneszközök a matematikaórán- általános iskolai matematika továbbképzés, október 24.
 • Ahol öröm- ott éneklés”- alsó tagozatos ének továbbképzés, október 24. 
 • Doni hadtest, Horthy, Batthyányak, szociális enciklikák- általános iskolai történelem továbbképzés, október 25. 
 • Nyelvtani és nyelvhelyességi ismeretek- alsó tagozatos magyar továbbképzés, október 25. 
 • Vessző- és kosárfonás, Ostyahordás- Hon-és népismeret, október 26. 
 • Kompetenciamérés- minden pedagógus, október 26.
 • Esetek, szerepek, célok- iskola- és óvodapszichológusok, mentálhigiénések képzése, október 27.
 • Szorobán- matematikai továbbképzés, október 27.

  Elsősegélynyújtás az óvodában - Mi tegyünk, ha baj van?

  2017, október 12 - 2:03du

  2017. október 9-én Dr. Gesztes Éva, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai vezetője tartott felkészítést arról, hogy az óvodában előforduló balesetek esetén, hogyan járjunk el. Előadásának tematikája és anyaga letölthető. 

  Óvodai egyéb képzések

  Gyermekhang- pályázat

  2017, október 11 - 2:15du

  November 20-a 1989 óta a gyermekek jogainak világnapja. Ebből az alkalomból az UNICEF Magyarország alkotópályázatot hirdet 7-18 éves gyermekek számára. A pályázók két téma közül választhatnak: „A világ, amelyben élünk”, illetve „Felnőttként ilyen világban szeretnék élni…”

  részletek és jelentkezés

  Diákönkormányzattal kapcsolatos hírek

  Szent Imre Vándorkehely - komplex művészeti verseny

  2017, október 10 - 9:22de

  „Ne félj, csak higgy!” mottóval a tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola az Egri Főegyházmegye és a Katolikus Pedagógiai Intézet támogatásával  2017-2018-as tanévben is meghirdeti komlex művészeti versenyét 4 fős acsapatok részére (3-4. osztályból 2 fő és 5-6. osztályból 2 fő).

  A verseny céljai:

  • Katolikus élet, hit, erkölcs alapelemeinek gyakorlása, irodalmi műveken keresztüli példaadás
  • A tanulói kreativitás fejlesztése
  • Olvasás szeretetére való nevelés
  • Művészetek komplexitása - összefüggések, logikai kapcsolatok felismerése
  • Közösségek erősítése, építése
    

  A verseny felépítése:

  • 1. forduló (levelező) - 2017. november 10. - december 20.
   Vezérgondolat: szeretet
   Témakör: Karácsony ünnepe, „Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz”
  • 2. forduló (levelező) - 2018. február 9. - április 9.
   Vezérgondolat: bűnbánat
   Témakör: Húvét ünnepe, „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban."
  • 3. forduló (helyszíni) - 2018. május 18.
   Vezérgondolat: öröm és remény
   Témakör: Pünkösd ünnepe, „Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben.”
    

  További információ a Versenykiírásban olvaható, illetve Vargáné Forgács Anna intézményvezetőnél kapható (szentimre.tenkgmail.com (subject: M%C5%B1v%C3%A9szeti%20verseny) , +36-36-470-036).

  Címke: Tanulmányi versenyek híreiHatáskör: OrszágosJelentkezők/résztvevők köre: DiákokJelentkezési határidő: 2017. november 07Kép: 

  „Felkészítés a kiégés megelőzésére és kezelésére” tréning

  2017, október 4 - 8:08de

  2017. november 27-én a Katolikus Pedagógiai Intézetben 8 órás tréninget tartunk, melyre várjuk a jelentkezőket.  A képzés engedélyezett felnőttképzés.

  „20 éves a Katolikus Pedagógiai Intézet” - október 6.

  2017, október 3 - 7:35de

  A rendezvénnyel kapcsolatban néhány tájékoztató információt teszünk közzé.

  Kedves Vendégeink!

  A hálaadó szentmisére 11 órakor kerül sor. A Szent István Bazilika megközelíthető tömegközlekedési eszközökkel (metró: M1, M2 és autóbuszokkal: 9, 105 sz. autóbusz). Az autóval érkezőknek a közelben fizetős parkolók állnak rendelkezésre:

  http://www.bazilikagarazs.hu/dijtablazat.html

  https://www.ezpark.hu/parkolohazak

  A koncelebráló atyák részére a Bazilika miseruhát biztosít, albát szíveskedjenek hozni.

  A szentmise utáni agape-t csak két különböző helyszínen tudtuk megszervezni (300-300 főre). Ezúton is hálásan köszönjük a fenntartók segítségét a pontos beosztás elkészítésében. A szentmise után közvetlenül kerül sor a Bazilika altemplomában a szendvicsebéd felszolgálására, illetve 12.30-kor  a  Duna Palotában (1051 Budapest, Zrínyi utca 5) lévő állófogadásra. Ez utóbbi helyszín néhány perc gyaloglással érhető el.

  A délutáni program a Nemzeti Színházban 15 órakor kezdődik. A színházba való eljutásra a Duna parton sűrűn közlekedő 2-es villamost javasoljuk. Menetideje a színházig 13 perc.

  Autóval érkezőknek ingyenes parkolásra a Művészetek Palotájának parkolója áll rendelkezésre (közvetlenül a Nemzeti Színház háta mögött található) , amelyet a Katolikus Pedagógiai Intézet erre a célra kibérelt.

  Minden kedves velünk ünneplő Vendégünkre Isten áldását kérjük! Akik személyesen nem tudnak jelen lenni, a Bonum Televízió adásában tudják követni az eseményeket, amely az rendezvényt élőben közvetíti.

   

  Naptár funkció

  2017, szeptember 26 - 2:47du

  A honlap alsó részében található naptárban megjelennek az Intézet képzései, konferenciái és egyéb programjai, ezzel is szeretnénk segíteni a programok keresésében.

   

  Hírek

  Oldalak